Digitaal toetsen aan UU neemt hoge vlucht

Normal dcm ivar pel digitaal toetsen educatorium 518x300
Afbeelding: Ivar Pel

Op de UU worden vanaf 29 oktober 2 weken lang digitale toetsen afgenomen op Chromebooks in sportcentrum Olympos door maximaal 600 studenten. Daarmee komt het totaal aantal digitale toetsplekken op 1840. Door de flexibele opzet van de digitale toetsvoorziening kunnen de zalen ook gebruikt worden voor andere doeleinden. Meer dan de helft van de toetsen aan de UU wordt inmiddels digitaal afgenomen.

De Chromebooks, waarop de studenten tegelijkertijd in grote groepen veilig en betrouwbaar digitaal toetsen kunnen maken, zijn na afloop van de toets binnen 20 minuten opgeruimd. Daardoor kan de zaal weer als sportzaal gebruikt worden.

Ongekende groei digitale toetsen

De snelheid waarmee het aantal digitale toetsen binnen de UU groeit is ongekend. Waar in collegejaar 2015/16 het percentage toetsen dat digitaal afgenomen werd nog 18% was, was dat in 2018/19 al ruim 53%. De vraag naar digitale toetsen in periode 1 van 2019/20 was zo groot, dat zelfs ‘nee’ verkocht moest worden.

Om toch aan de vraag te kunnen voldoen is in recordtempo de nieuwe digitale toetsvoorziening in Olympos opgezet en gereedgemaakt en worden daar op 29 oktober de eerste digitale toetsen afgenomen. Met deze uitbreiding is de UU hard op weg om al voor het eind van 2020 75% van alle toetsen digitaal af te nemen.

Studentenvoorkeur: digitale toetsen

Uit recent onderzoek onder ruim 2.000 UU-studenten blijkt dat studenten een voorkeur hebben voor digitaal toetsen (ruim 62%) boven toetsen op papier (15%). 22% geeft aan geen voorkeur te hebben. In 2015 waren deze aantallen nog nagenoeg omgekeerd. Als belangrijkste reden geven studenten aan dat ze door digitale toetsen hun antwoorden beter kunnen structureren en dat ze sneller kunnen typen dan schrijven.

Docenten verbeteren toetskwaliteit door analysefunctie

Voor het eind van 2020 75% van alle toetsen digitaal
Het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it heeft in 2018 onderzoek gedaan naar het effect van digitaal toetsen op de kwaliteit van het onderwijs onder 81 docenten. Hieruit blijkt dat docenten de analyses - die het digitale toetssysteem automatisch genereert – vooral gebruiken om de toetsvragen en de kwaliteit van de toets te verbeteren. Daarnaast blijkt dat 83% van de docenten open vragen gebruikt, waarvan 72% dat doet omdat dat beter aansluit op het leerdoel. Concluderend kan gesteld worden dat docenten die digitaal toetsen afnemen bewust bezig zijn met de kwaliteit van de toetsen.

Programmatisch toetsen

Naast digitaal toetsen op Chromebooks heeft de UU ook al tien jaar ervaring met programmatisch toetsen bij de faculteit Diergeneeskunde. Andere opleidingen gaan hier de komende tijd ook mee aan de slag. Programmatisch toetsen integreert leren en beoordelen. Het geeft inzicht in de persoonlijke ontwikkeling van de student. Daarbij geeft het de docent informatie over de onderwijskwaliteit.

Het behalen van een cursus wordt nu veelal bepaald door het resultaat op een enkele toets, waardoor veel in potentie waardevolle informatie onbenut blijft. Een programmatische benadering van toetsing kan hiervoor een oplossing zijn. Betekenisvolle feedback en reflectie zijn hierbij essentieel. Deze benadering past uitstekend binnen het Utrechts Onderwijs Model, waar de focus ligt op persoonlijk, activerend onderwijs, waarbij de student de verantwoordelijkheid draagt voor de eigen ontwikkeling. Lees ook de blog van Harold Bok op TAUU.

Educate-it

Docenten van de UU stappen niet alleen massaal over op digitaal toetsen. Het onderwijs wordt ook in hoog tempo verrijkt met kennisclips en andere onderwijstools. Docenten op de UU bepalen zelf of en hoe zij hun onderwijs willen versterken, zoals met digitaal of programmatisch toetsen. Dit wordt mogelijk gemaakt door Educate-it.

Het succes van dit programma is gelegen in de bottum-up opzet, waarin onderwijsverandering vraag gestuurd plaatsvindt en niet wordt opgelegd. Deze opzet zorgt ervoor dat docenten eigenaar van hun onderwijs blijven. Educate-it ondersteunt docenten bij het versterken van hun onderwijs en het aan te passen aan het onderwijs van de toekomst. Educate-it ondersteunt docenten zowel in het praktische gebruik van IT-tools als bij het (her)ontwerpen van hun onderwijs naar een blended learning vorm. Hierbij wordt zoveel mogelijk evidence-informed gewerkt.

Adverteren op Domstad.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Domstad.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Utrecht
04:00

18° C

Zwaarbewolkt

1.96 km/h

75%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief