Gemeente Utrecht maakt afspraken over informatievoorziening risicovolle projecten

Normal 800px buurkerk en domtoren
Afbeelding: Wikimedia

De gemeente gaat de (financiële) risico’s van grote projecten zoals de restauratie van de Domtoren, de aanleg van de Noordelijke Randweg Utrecht en het herstel van de wal- en kluismuren, eenduidig in kaart brengen. Vandaag is hiervoor de regeling risicovolle projecten ter consultatie aan de Rekenkamer Utrecht en de gemeenteraad verstuurd.

Aanleiding

De gemeenteraad vroeg in 2018 om een dergelijke regeling, tijdens een debat over de Uithoflijn. Dit om geleerde lessen toe te kunnen passen op grote projecten, waar de gemeente (mede-) opdrachtgever van is. Wethouder Anke Klein (Financiën): “Er zijn in Utrecht momenteel zulke grote projecten in uitvoering, dat professionalisering van de projectbeheersing en heldere informatievoorziening prioriteit heeft. We willen dat college en gemeenteraad goed kunnen sturen op deze complexe projecten en de (financiële) risico’s die daarbij komen kijken.”

Criteria

De gemeenteraad beslist of een project onder de regeling komt te vallen. Criteria om dat te beoordelen zijn bijvoorbeeld: de impact van een project op de stad en de organisatie, of er veel geld mee gemoeid is, de bestuurlijke en organisatorische complexiteit en welke rol de gemeente heeft als er wordt samengewerkt met andere partijen.
Wanneer een project onder de regeling valt, worden afspraken vastgelegd over welke informatie de gemeenteraad ontvangt en hoe vaak.

Totstandkoming en vervolg

De regeling is, op verzoek van de gemeenteraad, opgesteld in coproductie tussen ambtenaren en raadsleden. De versie die vandaag is gepubliceerd, wordt voor consultatie voorgelegd aan de Rekenkamer Utrecht, de adviescommissie controle en financiën van de gemeenteraad en aan de werkgroep van raadsleden die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de regeling. Reacties worden door het college verwerkt in een definitieve versie, die medio maart aan de raad wordt gestuurd voor vaststelling. Hierna wordt de regeling geïmplementeerd en toegepast op lopende projecten.

Adverteren op Domstad.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Domstad.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Utrecht
04:09

18° C

Zwaarbewolkt

1.96 km/h

75%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief